Light Up NIKKO 2017

nikko_lightup_poster

Light Up NIKKO 2017 เทศกาลประดับไฟ ณ “วัดแห่งนิคโก้” เมืองมรดกโลก จังหวัดโทชิงิ งานนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1995 จัดขึ้น ณ ศาลเจ้า 2 แห่ง และ วัด 1 แห่ง คือ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูตาระซัง และ วัดรินโนจิ ดึงดูดคนเข้าร่วมชมงานประมาณ 20,000 คนทุกปี โดยจะจัดขึ้นช่วงเวลาจำกัดเพียง 3 วันเท่านั้น ในปีนี้งานจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น.

หมายเหตุ: ช่วงพีคของใบไม้แดง จะอยู่ราวๆ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2017

nikko_lightup2

สถานที่ประดับไฟ: ศาลเจ้า Toshogu (เจดีย์ 5 ชั้น Kamihashi / Omotemon), ศาลเจ้า Futarasan (สะพาน Shinkyo / Haiden), วัด Rinnoji (Daiyuin / Jogyodo), Nikko Shinko kyokai, Kanaya Samurai House, Nikko Administration Center

nikko_lightup3

LIGHTUP NIKKO 2017 GUIDE MAP (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

nikko_lightup_map

ขอบคุณข้อมูลจาก LIGHTUP-NIKKO