sakura19mar

การคาดการ์ณการบานของซากุระประจำปี 2018 จาก Sakura Weather Map ณ วันที่ 19 มีนาคม

ฤดูหนาวในปีนี้จะมีวันที่อากาศหนาวมาก และยาวนานจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลต่อการผลิดอกของซากุระ แต่ในปีนี้มีแนวโน้มว่า ซากุระจะผลิดอกในช่วงเวลาปกติ ไม่ล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะเริ่มที่ภูมิภาคชูโกกุและคิวชู ซึ่งมีแนวโน้มจะบานเร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย สำหรับเมืองหลักๆอย่าง โตเกียว ฟุกุโอกะ นาโกยะ และ โอซาก้า จะชมได้สวยในช่วงปลายเดือนมีนาคม

sakura19mar_list


คาดการ์ณของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น S-N.Kishou การบานของซากุระในปี 2018

** อัพเดทครั้งที่ 5 วันที่ 1 มี.ค. 2018 **

map2018v

เมือง คาดว่าเริ่มบาน คาดว่าบานเต็มที่
Sapporo 1 พฤษภาคม 5 พฤษภาคม
Sendai 6 เมษายน 11 เมษายน
Tokyo 17 มีนาคม 24 มีนาคม
Yokohama 20 มีนาคม 28 มีนาคม
Osaka 22 มีนาคม 30 มีนาคม
Kyoto 22 มีนาคม 31 มีนาคม
Kobe 23 มีนาคม 1 เมษายน
Nara 24 มีนาคม 31 มีนาคม
Shizuoka 20 มีนาคม 29 มีนาคม
Nagoya 19 มีนาคม 29 มีนาคม
Fukuoka 18 มีนาคม 27 มีนาคม

 ตัวอย่าง การคำนวณช่วงเวลาในการชมซากุระ

เมื่อซากุระเริ่มบาน จะใช้เวลา 5-7 วัน จนถึงช่วง Full Bloom หรือบานเต็มที่
หลังจากบานเต็มที่แล้ว ซากุระจะอยู่ให้เราชมอีกประมาณ 6-8 วัน จนกว่าจะร่วงหมดต้น
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกมาก จะทำให้ซากุระร่วงเร็วขึ้น)

migoro