SHIRAKAWAGO GASSHOZUKURI MINKAEN LIGHT UP 2019

งานประดับไฟประจำปี 2019 ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน กัชโชซุคุริ มินคะเอ็น

minkaen 01เครดิตภาพแรกจาก Minkaen

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกัชโชซุคุริ มินคะเอ็น (Gasshozukuri Minkaen) แห่งหมู่บ้านมรดกโลกชิระคะวะโก (Shirakawago) สถานที่แห่งนี้จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคโบราณที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ภายในมีบ้านทรงกัชโชซุคุริที่เป็นเอกลักษณ์จำนวน 26 หลัง รวมถึงบ้านทั้ง 9 หลัง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย

สำหรับการจัดงานประดับไฟประจำปี Gasshozukuri Minkaen Light Up โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รอบ ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ดังนี้

14-16 ก.ย. / 21-23 ก.ย. / 1-4 พ.ย.*
เวลาเข้าชม 18.00-21.00 น. (เข้าได้รอบสุดท้ายเวลา 20.40 น.)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 300 เยน เด็ก 200 เยน
เว็บไซต์: Minkaen

*Autumn Light Up 紅葉ライトアップ

แผนที่ อาณาเขตของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด

minkaen_map

การเดินทางโดยรถไฟ JR

  • จากโตเกียว【Tokyo Sta.】ชินคันเซ็น (1 ชั่วโมง 40 นาที)→【Nagoya Sta.】JR Wide View Hida (2 ชั่วโมง 20 นาที)→【Takayama Sta.】Nohi Bus Shirakawa-Kanazawa (50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
  • จากโอซาก้า【Shin-Osaka Sta.】ชินคันเซ็น (50 นาที)→【Nagoya Sta.】JR Wide View Hida (2 ชั่วโมง 20 นาที)→【Takayama Sta.】Nohi Bus Shirakawa-Kanazawa (50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
  • จากนาโกย่า【Nagoya Sta.】JR Wide View Hida (2 ชั่วโมง 20 นาที)→【Takayama Sta.】Nohi Bus Shirakawa-Kanazawa (50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
  • จากโทยาม่า【Toyama Sta.】JR Wide View Hida (1 ชั่วโมง 30 นาที)【Takayama Sta.】Nohi Bus Shirakawa-Kanazawa (50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ

เครดิตภาพด้านล่างจาก 白川郷(Shirakawa-go)

minkaen 02