slginka1

JR Higashi Nihon Morioka เชิญชวน ท่องกาแล็คซี่ อาณาจักรแห่งดวงดาว ด้วยรถไฟหัวจักรไอน้ำ SL GINGA 銀河 ~ Railway to the stars ~ เปิดตัววันที่ 12 เมษายน 2014 โดยเส้นทางนี้จะวิ่งในเขตจังหวัด Iwate ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น สาย Kamaishi 釜石線 วิ่งจากสถานี Hanamaki 花巻 ถึงสถานี Kamaishi 釜石 รวมระยะทาง 90.2 ก.ม. รถไฟขบวนนี้ถูกดัดแปลงมาจากรุ่น C58 ที่เลิกใช้ในปี 1972

slginga3

ตารางเที่ยวรถไฟ SL GINGA
มุ่งหน้า Kamaishi: ออกจากสถานี Hanamaki 花巻 เวลา 10.37 น. แวะจอดที่สถานี Tono 遠野 เวลา 12.13 น. และออกอีกที เวลา  13.30 น. ถึงปลายทางที่สถานี Kamaishi 釜石 เวลา 15.04 น.
มุ่งหน้า Hanamaki: ออกจากสถานี Kamaishi 釜石 เวลา 10.55 น. แวะจอดที่สถานี Tono 遠野 เวลา 12.41 น. และออกอีกที เวลา  13.54 น. ถึงปลายทางที่สถานี Hanamaki 花巻 เวลา 15.20 น.

SL GINGA จะทำการวิ่งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 28 กันยายน โดยขบวนที่มุ่งหน้าไป Kamaishi จะออกเดินทางวันเสาร์ และ ขบวนที่มุ่งหน้าไป Hanamaki จะทำการวิ่งในวันอาทิตย์ (ไป-กลับ 2 วัน 1 คืน)

ต้องทำการสำรองที่นั่งก่อน ผู้ใหญ่ราคา 800 เยน เด็กราคา 400 เยน (หลังจากวันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 820 และ 410 ตามลำดับ เนื่องจากอัตราภาษีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น)

SL銀河

วิธีการเดินทาง จากสถานี Morioka
 ไป Hanamaki นั่งรถไฟสาย JR Tohoku ใช้เวลา 37 นาที ราคา 650 เยน 
ไป Kamaishi นั่งรถไฟสาย JR Kamaishi ใช้เวลา 136 นาที ราคา 2520 เยน

iwate

(จาก Sendai ไป Morioka นั่งรถไฟชิงคังเซน ใช้เวลา 42 นาที ราคา 6290 เยน)

Japan_Tohoku_Map