tokyo coupon book

Tokyo Coupon Book 2015

เที่ยว กิน ช้อป ที่โตเกียว เพียงแสดงคูปอง จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด ของแถม หรือ ของที่ระลึก

ระยะเวลาการใช้งาน 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2558

เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดาวโหลดคูปองได้ที่นี่ >> GOTOKYO-COUPON


ตัวอย่างสิทธิพิเศษในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว

coupon 03

ตัวอย่างสิทธิพิเศษในส่วนของสถานที่ช้อปปิ้ง

coupon 04

ตัวอย่างสิทธิพิเศษในส่วนของร้านอาหาร

coupon 05


วิธีการใช้งานcoupon 01

ข้อควรระวังในการใช้งาน
coupon 02