ญี่ปุ่นมีสนามบินนานาชาติหลายแห่ง ปัจจุบันเรามีทางเลือกมากขึ้นในการเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ทั้งเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินที่ต้องเครื่อง ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ถ้าจะพูดถึงสนามบินหลักๆในแต่ละภูมิภาค จะแบ่งได้ตามนี้

ภูมิภาคคันโต
Tokyo – Narita International Airport
Tokyo – Haneda Airport

ภูมิภาคคันไซ
Osaka – Kansai International Airport

ภูมิภาคจูบุ
Nagoya – Chubu Central Japan International Airport

ภูมิภาคฮอกไกโด
Sapporo – New Chitose Airport

ภูมิภาคคิวชู
Fukuoka – Fukuoka Airport
Okinawa – Naha Airport

ภูมิภาคโทโฮขุ
Sendai – Sendai Airport