พาไปชมต้นแปะก๊วยยักษ์ อายุ 800 ปีที่ศาลเจ้า Shingu Kumano เมือง Kitakata จังหวัด Fukushima โดยช่วงที่ชมได้ดีที่สุดคือ กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และมีการเปิดไฟไลท์อัพตอนกลางคืนอีกด้วย

DSC00455

ศาลเจ้าชินงูคุมะโนะ (Shingu Kumano) สร้างขึ้นครั้งแรกราวปีค.ศ.1055 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ โดดเด่นด้วยวิหารกลางที่ยกระดับขึ้นสูงและยึดโครงสร้างไว้ด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่ถึง 44 ต้น ด้านหน้าทางเข้าจะพบกับต้นแปะก๊วย หรือที่เรียกกันว่า กิงโกะ ขนาดยักษ์ตั้งตระหว่านอยู่ มีอายุกว่า 800 ปี จึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมายังศาลเจ้าเพื่อชมความยิ่งใหญ่นี้

[ข้อมูลสถานที่]
ที่ตั้ง: Keitoku Machi Shingu, Kitakata City, Fukushima
เวลาทำการ: 8.00-17.00 น. (เม.ย.-พ.ย.) / 9.00-16.00 น. (ธ.ค.-มี.ค.)
ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 300 เยน / นักเรียนมัธยมปลาย 200 เยน / นักเรียนมัธยมต้น-เด็กเล็ก เข้าฟรี
การเดินทาง: จากสถานี Aizu-Wakamatsu โดยสารรถไฟสาย Ban-etsu West มาลงที่สถานี Kitakata ใช้เวลา 15 นาที จากนั้นโดยสารแท้กซี่อีกประมาณ 10 นาที (ค่ารถ 2,000 เยน)


ตั้งต้นที่ สถานี Aizu-Wakamatsu

DSC00416

บริเวณด้านหน้าสถานี กลางเดือนพฤศจิกายน ยังสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้อยู่

DSC00418

โดยสารรถไฟสาย Ban-etsu West

DSC00422

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ก็ถึงสถานี Kitakata

DSC00423

รอบๆสถานีค่อนข้างเงียบสงบ มีรถแท๊กซี่จอดให้บริการอยู่หน้าสถานี

DSC00425

เรียกรถแท๊กซี่ บอกว่ามา ศาลเจ้า Shingu Kumano เดินทางประมาณ 10 นาที สามารถให้แท๊กซี่รอได้ หรือนัดเวลาเพื่อมารับกลับ เพราะขากลับจะเรียกรถเองได้ยาก

DSC00428

จุดเด่นคือ ต้นแปะก๊วยขนาดยักษ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี

DSC00487

นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาชมต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองอร่าม ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และในตอนกลางคืน จะมีการเปิดไฟประดับอีกด้วย

DSC00484

DSC00435

DSC00438

DSC00439

DSC00448

DSC00453

DSC00455

DSC00458

ด้านหลังมีทางเดินขึ้นไปสู่วิหารหลักของศาลเจ้าเพื่อทำการขอพร

DSC00460

DSC00476