Browsing: คิวชูเหนือ

Kyushu: ขับรถเที่ยวคิวชูตอนเหนือ 6 วัน 4 จังหวัด (ครึ่งหลัง)

การเดินทางในครั้งนี้เป็นการขับรถท่องเที่ยวคิวชูทางตอนเหนือใช้เวลา 6 วัน 5 คืน เก็บทั้งหมด 4 จังหวัด คือ ฟุกุโอกะ (Fukuoka) ซากะ (Saga) นางาซากิ (Nagasaki) และ โออิตะ (Oita) เป็นทริปที่เราจะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกอรรถรส สัมผัสทั้งธรรมชาติที่สวยงาม ประสบการณ์การแช่ออนเซ็น นั่งรถไฟขบวนพิเศษ …

Read More

Kyushu: ขับรถเที่ยวคิวชูตอนเหนือ 6 วัน 4 จังหวัด (ครึ่งแรก)

การเดินทางในครั้งนี้เป็นการขับรถท่องเที่ยวคิวชูทางตอนเหนือใช้เวลา 6 วัน 5 คืน เก็บทั้งหมด 4 จังหวัด คือ ฟุกุโอกะ (Fukuoka) ซากะ (Saga) นางาซากิ (Nagasaki) และ โออิตะ (Oita) เป็นทริปที่เราจะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกอรรถรส สัมผัสทั้งธรรมชาติที่สวยงาม ประสบการณ์การแช่ออนเซ็น นั่งรถไฟขบวนพิเศษ…

Read More