Browsing: งานประดับไฟฤดูหนาว

Tobu Zoo Winter Illumination ชมไฟประดับฤดูหนาว ที่สวนสัตว์โทบุ จ.ไซตามะ

ชวนชม Winter Illumination ที่สวนสัตว์โทบุ จ.ไซตามะ (Tobu Zoo Saitama) สวนสัตว์โทบุ จ.ไซตามะ (Tobu Zoo Saitama) เป็นสวนสัตว์ที่มีความพิเศษ เพราะจะมีจัดงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาว Winter Illumination ที่ยิ่งใหญ่อลังการในทุกๆ ปี งานประดับไฟของที่นี่มีการใช้หลอดไฟ LED ประดับทั่วบริเวณสวนสัตว์มากถึง…

Read More