Browsing: ดอกบ๊วย

Tokyo: ขอพรที่ศาลเจ้า Kameido Tenjinja

ถ้าใครพอจำศาลเจ้า Daizaifu Tenmangu ที่ฟุกุโอกะ สามารถไปขอพรเกี่ยวกับการสอบและการเรียนได้ ที่ศาลเจ้า Kameido Tenjin แห่งนี้ ก็เสมือนเป็นสาขาของศาลเจ้า Daizaifu และตั้งอยู่ในตัวเมืองโตเกียว สามารถมาขอพรในลักษณะเดียวกันได้เช่นกัน อ่านรีวิวพาเที่ยวศาลเจ้าดาไซฟุได้ที่นี่ >> Fukuoka: ขอพรที่ศาลเจ้า Dazaifu ท่ามกลางดอกบ๊วย ศาลเจ้าคะเมะอิโดะ Kameido Tenjinja…

Read More

Fukuoka: ขอพรที่ศาลเจ้า Dazaifu ท่ามกลางดอกบ๊วย

การเดินทางไป Dazaifu จะต้องไปตั้งต้นที่สถานี Tenjin สามารถเดินทางได้ทั้งรถไฟ JR และ Subway เมื่อเดินทางถึงสถานี Tenjin แล้ว ให้เดินออกไปทางห้าง Parco ตามป้ายที่เขียนว่า Nishitesu ขึ้นไป จะเจออีกทางเข้าของสถานี Nishitetsu Fukuoka Station ใหเดินเข้าไปที่…

Read More