Browsing: รถไฟในญี่ปุ่น

JR Pass แบบทั้งประเทศ ปรับราคาใหม่ เริ่มตุลาคม 2023

ตั้งแต่ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป Japan Rail Pass หรือ เจอาร์พาสแบบทั้งประเทศ จะมีการปรับราคาใหม่ โดยจะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ จากประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2023 ระบุว่า จะมีการเพิ่มสิทธิ์ในการขึ้นชินคันเซ็นขบวนด่วนที่สุดอย่าง Nozomi (Tokaido Shinkansen) และ Mizuho (Sanyo-Kyushu…

Read More