Browsing: อุโมงค์สีฟ้า

Sapporo Blue Tunnel อุโมงค์ไฟสีน้ำเงิน เมืองซัปโปโร ถึง 25 ก.พ.นี้

งานประดับไฟ Aonodokutsu SAPPORO หรือมีอีกชื่อเรียกว่า Sappro Blue Tunnel จะนำมาจัดที่เมืองซัปโปดร เกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2018 งานประดับไฟอุโมงค์สีฟ้า Aonodokutsu นี้จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโตเกียวใน ปี 2014 และได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงานใจกลางย่านชิบุยะไปเมื่อปลายปี 2017 ที่ผ่านมามีคนเข้ามาร่วมงานกว่า 2.67 ล้านคน…

Read More