Browsing: Asago

Hyogo: ชมความงาม ซากปราสาท Takeda มาชูปิกชู ของญี่ปุ่น

ซากปราสาททาเคดะ (Takeda Castle Ruins) เจ้าของฉายา “Castle in the Sky” ที่ได้ชื่อเรียกนี้เพราะว่า วันที่อากาศเหมาะสมในช่วงเช้าหมอกรวมตัวหนาเราสามารถมองเห็น ฐานของปราสาทราวกับลอยอยู่เหนือท้องฟ้า และยังถูกขนานนามว่าเป็น Machu Pichu ของญี่ปุ่น ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เหลือแค่ตัวฐานของปราสาทเท่านั้น ตัวฐานตั้งอยู่บนเขาที่เมืองอะซะโงะ (Asago) จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) Photo & Story by…

Read More