Browsing: Doraemon Museum

พบกับ “คิเทเร็ทสึ” เจ้าหนูนักประดิษฐ์ นิทรรศการใหม่ ที่พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน

เตรียมพบกับนิทรรศการใหม่ต้อนรับปี 2018 ที่พิพิธภัณฑ์ฟุจิโกะฟุจิโอะ กับ คิเทเร็ทสึ เจ้าหนูนักประดิษฐ์ x โดราเอมอน ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสิ่งประดิษฐ์สมัยเอโดะ กับ เครื่องมือวิเศษจากโลกอนาคต ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม เป็นต้นไป พบกับการจัดแสดงผลงานต้นฉบับเรื่อง คิเทเร็ทสึ เจ้าหนูนักประดิษฐ์ และ โดราเอมอน รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และ…

Read More