Browsing: Furin

เทศกาลกระดิ่งสายสัมพันธ์ ที่ศาลเจ้า Kawagoe Hikawa จ.ไซตามะ เริ่มตั้งแต่ต้นก.ค.-ต้นก.ย.

เทศกาลกระดิ่งสายสัมพันธ์ ที่ศาลเจ้า Kawagoe Hikawa จ.ไซตามะ เทศกาลกระดิ่งสายสัมพันธ์ ศาลเจ้าคะวะโกะเอะฮิคะวะ หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Kawagoe Hikawa Jinja En-musubi Furin (川越氷川神社 縁むすび風鈴) เป็นเทศกาลที่จัดเป็นประจำทุกปี ณ ศาลเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องขอพรแล้วสมหวังในเรื่องความสัมพันธ์ โดยจะมีการประดับด้วยกระดิ่งแก้ว ที่เชื่อว่าเป็นกระดิ่งที่เก็บความปราถนาของผู้คนเอาไว้ และเชื่อมสายสัมพันธ์ให้ได้มาพบกัน ที่จะพริ้วไหว ไปตามสายลม…

Read More