Browsing: GRANSTA

ช้อปไปกินไปที่ Gransta ย่านช้อปปิ้งในสถานีที่ใหญ่ที่สุด ณ Tokyo Station

Tokyo Station City GRANSTA เป็นย่านช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ด้านในสถานี หรือเรียกว่า Ekinaka ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางเชื่อมตรงกลางสถานี Tokyo ชั้น B1 รวมร้านค้ากว่า 60 ร้านค้า ที่มีทั้งอาหารกล่อง ขนมเค้ก ขนมของฝาก ของที่ระลึก เครื่องสำอางค์ จนไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่คัดสรรมาอย่างดี…

Read More