Browsing: Hakodate Christmas Fantasy

Hakodate Christmas Fantasy อีเวนต์คริสต์มาสประจำปีที่โกดังอิฐแดง เมืองฮาโกดะเตะ

Hakodate Christmas Fantasy ถ้าพูดงานคริสต์มาสที่ฮอกไกโดแล้วล่ะก็ จะไม่กล่าวถึงงานอีเวนต์ Hakodate Christmas Fantasy ที่เพิ่มเสน่ห์ในฤดูหนาว ที่เมืองฮาโกดะเตะ (Hakodate) ให้น่าหลงไหลมากยิ่งขึ้น มีจุดเด่นคือ ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ ตั้งตระหว่านอยู่ด้านหน้าอาคารโกดังอิฐแดง (Kanemori Red Brick Warehouse) บริเวณอ่าว (Bay Area)…

Read More