Browsing: Japan Visitor

แนะนำ Takaragawa ออนเซน by Japan Visitor

Takaragawa Onsen 宝川温泉 เป็น  1 ในออนเซนที่มีชื่อเสียงของแหล่งน้ำพุร้อน Minakami Onsen 水上温泉 ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัด Gunma นอกจาก Takaragawa Onsen แล้วในบริเวณเดียวกันยังมี Hoshi Onsen, Sarugakyo Onsen, Tanigawa Onsen และ…

Read More