Browsing: kanaya

ไปเที่ยวไร่ชาเขียวที่ Shizuoka GrinPea

เดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่ไร่ชาเขียวในจังหวัดชิซึโอกะจะยุ่งที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะสามารถเก็บยอดชาแรกของฤดูกาลได้นั่นเอง กำหนดการเก็บใบชานั้นจะมีปีละ 3 ครั้ง ครั้งแรกคือวันที่ 2 พฤษภาคม เป็นเวลา 88 วันหลังจากที่นับตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ชุดที่ใส่ของ Tea Girls สำหรับไปเก็บใบชาในไร่นั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์ ต้องเก็บผมให้เรียบร้อยโดยใช้ผ้าเช็ดมือ สวมชุดกิโมโนสีน้ำเงินเข้มละผูกด้วยโอบิสีแดง และที่ไร่ชา Grinpia เมือง…

Read More