Browsing: Kinugawa Onsen

ตามรอยใบไม้เปลี่ยนสี บนเส้นทาง Diamond Route ตอน 1 : โทชิงิ (Tochigi)

การผจญภัยครั้งใหม่กับเส้นทาง Diamond Route เปิดประสบการณ์การเดินทางบริเวณใจกลางของประเทศญี่ปุ่น เส้นทางที่จะพาไปพบกับความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น Diamond Route เป็นชื่อเรียกของเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีเส้นทางการเดินทางคล้ายกับรูปทรงของเพชร โดยเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะทำการเดินทางติดต่อถึงกันตั้งแต่โตเกียว (Tokyo) โทชิงิ (Tochigi) ฟุคุชิมะ (Fukushima) อิบะระกิ (Ibaraki) แล้วมาจบลงที่โตเกียว ด้วยความโดดเด่นและไม่ซ้ำใคร ทำให้การท่องเที่ยวแบบ Diamond Route นั้นได้ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ…

Read More