Browsing: Minamichita onsen

Aichi: ไปแช่ออนเซ็นกัน! 3 ออนเซ็นแนะนำในจังหวัดไอจิ

ออนเซ็นที่อยากจะไปสักครั้งหนึ่ง เมื่อไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้เรารวบรวม 3 ออนเซ็นในจังหวัดไอจิ ที่สามารถเที่ยวได้ทั้งแบบไปกับทัวร์และแบบเที่ยวด้วยตัวเองมาแนะนำค่ะ! นิชิอุระออนเซ็น (Nishiura Onsen) นิชิอุระออนเซ็นแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรนิชิอุระ เป็นออนเซ็นที่สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของมหาสมุทรได้อย่างเต็มที่ ถ้าได้พักที่เรียวกังขนาดใหญ่บนเนินสูงชันทอดยาวจากแนวชายฝั่งก็จะได้ชมวิวมหาสมุทรได้อย่างเต็มที่ น้ำพุร้อนของที่นี่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย อาทิ ออนเซ็นประเภทอัลคาไลน์ ออนเซ็นประเภทกำมะถันสีเขียว ไปจนถึง ออนเซ็นประเภทคลอไรด์ เป็นต้น นอกจากนี้ใกล้ๆ กันยังเชื่อมกับหาดทราย…

Read More