Browsing: Momochi seaside

Fukuoka: เที่ยวห้าง ข้ามเกาะ กินเกี๊ยวซ่า

เมือง Fukuoka เป็นเมืองใหม่ สังเกตุได้จากอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึงสถานี JR Hakata ที่เป็นสถานีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่เดิมเมืองนี้ มีแม่น้ำคั่นกลางจึงแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งตะวันตกที่เคยเป็นที่อยู่ของซามูไร เรียกว่า “ฟุกุโอะกะ” ส่วนฝั่งตะวันออกเรียกว่า “ฮะกะตะ” ต่อมาในปี 1889 ทางการจึงรวม ทั้งสองฝั่งนี้ให้เป็นเมืองเดียวกันโดยใช้ชื่อเมืองว่า เมืองฟุกุโอะกะ และ เรียกสถานีหลักว่า…

Read More