Browsing: Morioka

Akita: เมือง Kazuno ความทรงจำฤดูหนาว ในจังหวัดอะกิตะ

รีวิวในครั้งนี้ เป็นการพาเที่ยวเมืองเล็กแต่มากเสน่ห์แห่งโทโฮขุ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ในฤดูที่มีเสน่ห์มากที่สุด และหนาวที่สุดเช่นกัน เราเดินทางตั้งต้นจากสถานี Tokyo ขึ้น Akita Shinkansen มุ่งหน้ามาที่ เมืองคะสึโนะ (Kazuno) ที่ถึงจะตั้งอยู่ในจังหวัดอะกิตะ แต่ก็มีบริเวณติดกับจังหวัดอิวาเตะ ทำให้การเดินทางจากสถานีโมริโอกะใกล้กว่าเดินทางจากสถานีอะกิตะครับ เรื่องและภาพ: Endy วันแรกของการเดินทาง 9.08 น. สถานีโตเกียว ⇒ สถานีโมริโอกะ ทริปในครั้งนี้เราจะมุ่งหน้าสูเมือง…

Read More