Browsing: Mt.Fuji Pass

Mt.Fuji Pass พาเที่ยวรอบทะเลสาบทั้งห้า ชมฟูจิซัง เดินทางด้วย Fujikyuko Bus

เพียงแค่พาสเดียว สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวรอบฟุจิซังได้ไม่จำกัด เมาท์ฟูจิ พาส (Mt.Fuji Pass) เป็นตั๋วราคาพิเศษที่รวมหลากหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวรอบๆ โซนภูเขาไฟฟูจิทั้งเหนือจรดใต้ จากจังหวัดยามานาชิลงมาถึงจังหวัดชิซึโอกะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถบัส เรือท่องเที่ยว รวมทั้งกระเช้า ■สามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่พาสที่ใช้เดินทาง 1 วัน จนถึง 3 วัน ตามความต้องการและความสะดวกของนักท่องเที่ยว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับ หรือพักค้างคืนในแถบภูเขาไฟฟูจิ…

Read More