Browsing: Rilakkuma Town Cafe

Rilakkuma Town Cafe คาเฟ่พิเศษ ฉลองริลัคคุมะ ครบรอบ 15 ปีที่โตเกียว!!

ริลัคคุมะจัดงานพิเศษฉลองครบรอบ 15 ปี Welcome to Rilakkuma Town ~リラックマタウンへようこそ~ เริ่ม 25 เมษายน – 10 พฤษภาคมนี้ ที่ห้าง Seibu สาขาอิเคะบุคุโระ กรุงโตเกียว งานฉลองพิเศษเนื่องในโอกาสริลัคคุมะครอบรอบ 15 ปี ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงในโลกของริลัคคุมะ…

Read More