Browsing: Romance Car

เปิดตัวโรแมนซ์คาร์ GSE รุ่น 70000 ขบวนใหม่ ไปฮาโกเนะ เริ่มวิ่งกลางมี.ค. 2018

เปิดตัว โรแมนซ์คาร์ GSE รุ่น 70000 มุ่งหน้าสู่ฮาโกเน่อย่างสง่างาม เริ่มให้บริการ กลางเดือนมีนาคม 2018 ทางบริษัท ODAKYU Electric Railway ได้มีการสร้างรถไฟด่วนขบวนใหม่ “โรแมนซ์คาร์ GSE รุ่น 70000” ขึ้น โดยมีชื่อเรียกสั้นๆว่า GSE โดยย่อมาจาก Graceful  Super  Express ซึ่งอยู่ภายใต้คอนเซปต์…

Read More