Browsing: Sakura 2018

คาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2018 (อัพเดท 19 มี.ค.)

การคาดการ์ณการบานของซากุระประจำปี 2018 จาก Sakura Weather Map ณ วันที่ 19 มีนาคม ฤดูหนาวในปีนี้จะมีวันที่อากาศหนาวมาก และยาวนานจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลต่อการผลิดอกของซากุระ แต่ในปีนี้มีแนวโน้มว่า ซากุระจะผลิดอกในช่วงเวลาปกติ ไม่ล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะเริ่มที่ภูมิภาคชูโกกุและคิวชู ซึ่งมีแนวโน้มจะบานเร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย สำหรับเมืองหลักๆอย่าง โตเกียว ฟุกุโอกะ นาโกยะ และ โอซาก้า จะชมได้สวยในช่วงปลายเดือนมีนาคม…

Read More