Browsing: Sakura Weather Map

คาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2019 โดย Sakura Weather Map อัพเดทล่าสุด

การคาดการ์ณการบานของซากุระประจำปี 2019 จาก Sakura Weather Map ณ วันที่ 18 มีนาคม สำหรับซากุระในปีนี้ โดยส่วนมากจะมีแนวโน้นการผลิดอกที่เร็วขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่บานค่อนข้างเร็ว ในปีนี้จะไม่เร็วขนาดนั้น แต่ฤดูหนาวในปีนี้ถือว่าอบอุ่นกว่าทุกปี โดยความหนาวเย็นจะเริ่มลดระดับลงหลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จึงส่งผลให้การบานของซากุระมาถึงเร็วขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นประจำทุกปี ที่คิวชู และ ชิโกขุ ซากุระจะมาก่อน และตามมาด้วยฝั่งคันโต ที่จะเริ่มบานในเขตตัวเมืองโตเกียว ส่วนทางตอนเหนืออย่างภูมิภาคโทโฮขุ และ…

Read More