Browsing: Sanin Kaigan GEOPARK

Kansai: หนึ่งวันเรียบง่ายใน Tottori เที่ยวเนินทราย แช่อนเซ็น กินซูชิจานหมุน

การเดินทางมาคันไซในครั้งนี้ เราเลือกลัดเลาะเส้นทางริมชายฝั่งซันอิน (San’in Kaigan) ที่ติดกับทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan) ซึ่งพื้นที่นี้เป็นอุทยานธรณีขนาดยักษ์ที่มีชื่อเรียกว่า ซันอินไคกังจีโอพาร์ค (San’in Kaigan Geopark) ที่รวมพื้นที่ชายฝั่ง 3 จังหวัด ของ ทตโตริ, เฮียวโกะ และ เกียวโต ศึกษาข้อมูลของ…

Read More