Browsing: Shell Museum

ทริปตะลุยเกาะสวรรค์ “โอกินะวะ” ตอนที่ 3 : ยันบะรุ (Yanbaru)

สำหรับรีวิวในตอนนี้เราจะขับรถขึ้นไปทางตอนเหนือของเกาะโอกินะวะ โดยพื้นที่ทางตอนกลางขึ้นไปจนสุดด้านตอนเหนือของเกาะ ที่มีชื่อเรียกว่า ยันบารุ (Yanbaru) เริ่มต้นตั้งแต่หมู่บ้าน Onna เรื่อยไปจนย่าน Kin Town ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ส่วนด้านบนของเกาะ  ทริปตะลุยเกาะสวรรค์ “โอกินะวะ” ตอนที่ 1 : เกาะมิยาโกะ ทริปตะลุยเกาะสวรรค์ “โอกินะวะ” ตอนที่ 2 : รอบเกาะมิยาโกะ…

Read More