Browsing: Tadami River

Fukushima: จุดชมวิวสะพานแม่น้ำทะดะมิ (Tadami River Bridge View Point) เมืองมิชิมะ

จุดชมวิวสะพานแม่น้ำทะดะมิ (Tadami River Bridge View Point) เมืองมิชิมะ จังหวัดฟุคุชิมะ จุดตั้งต้นสำหรับการเดินไปชมวิวนี้ จะอยู่ที่จุดจอดพักรถ Michi no eki Ozekaido Mishima-juku 道の駅尾瀬街道みしま宿 และสามารถเดินขึ้นไปยัง viewpoint ได้เพียง 5 นาที โดยสถานีที่ใกล้ที่สุดคือ Aizu-Miyashita…

Read More

Fukushima: ตะลุย 3 เมืองในเขตไอซุ Yanaizu, Mishima และ Wakamatsu ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางทีมงานเราได้เดินทางไปเส้นทางที่เรียกว่า Diamond Route กันอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการเที่ยวด้วยรถเช่า ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน เน้นตะลุยเก็บสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีในเขตไอซุ จังหวัดฟุคุชิมะ และ จังหวัดอิบารากิ เราตั้งต้นจากสถานี Tokyo ขึ้นรถไฟชินคังเซ็นขบวน Yamabiko มาลงที่สถานี Koriyama ที่จังหวัดฟุคุชิมะ…

Read More