Browsing: Tarumi Railways

Gifu: ชมซากุระบนทางรถไฟสายโรแมนติก Tarumi Railways

รถไฟทารุมิ (Tarumi Railways) ทางรถไฟสายโบราณที่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1956 ระหว่างสถานี Ogaki ถึงสถานี Tarumi แต่ได้ปิดตัวลงในปีค.ศ.1984 ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันให้รถไฟสายนี้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งในอีก 5 ปีต่อมา และยังคงวิ่งอยู่จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะทาง 34.5 กิโลเมตร มีทั้งหมด 19 สถานี จากตัวเมืองวิ่งเข้าสู่ชนบทผ่านแม่น้ำเนโอกะวะ (Neogawa) เข้าสู่หุบเขา…

Read More