Browsing: Tenku no Torii

Yamanashi: ซุ้มประตูโทริอิแห่งท้องฟ้า Tenku-no-Torii ศาลเจ้า Kawaguchi Asama Shrine ที่มีฉากเป็นฟูจิซัง

Tenku-no Torii ประตูโทริอิสีแดงตั้งตระหง่านบนเนินเขากลางท้องฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อสักการะภูเขาไฟฟูจิ หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมทั้งในฐานะ Power spot และ IG spot ที่ควรต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ศาลเจ้าคาวากุจิ อาสามะ (Kawaguchi Asama Shrine) จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟ Asama no Okami…

Read More