Browsing: tetsujin28

Kobe: มนุษย์เหล็กไอรอนแมน Tetsujin 28

นับตั้งแต่ได้ยินข่าวเรื่อง Kobe Tetsujin Project 神戸鉄人プロジェクトว่าจะมีการสร้างหุ่นยนต์ไอรอนแมน Testsujin หมายเลข 28 鉄人28号 ขนาดเท่าของจริง ก็อยากไปเห็นของจริงสักครั้งให้ได้ ดังนั้นกิจกรรมตามล่าหาไอรอนแมนจึงได้ถือกำเนิดขึ้น วิธีการเดินทาง จากสถานี JR Kobe นั่งรถไฟสาย Kobe ลงที่สถานี Shinnagata 新長田駅 ใช้เวลา 5 นาที…

Read More