Browsing: The Great Torii

Hiroshima: เยือนเกาะศักดิ์สิทธิ์ Miyajima ชมวิวบนยอดเขา Misen

ถ้าพูดถึงฮิโรชิมะแล้ว ใครๆก็จะนึกถึง เกาะมิยะจิมะ (Miyajima) เกาะที่พระเจ้าและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า เกาะอิทสุคุชิมะ (Itsukushima) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่มีวิวสวยที่สุดของญี่ปุ่น และมีเสาโทริอิกลางน้ำ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวจดจำได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้ามากมาย และหนึ่งในนั้นคือ ศาลเจ้าอิทสุคุชิมะ (Itsukushima Shrine) ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ และขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ ป่าอันบริสุทธิ์บนภูเขามิเซ็น (Mount…

Read More