Browsing: Tokachigawa Onsen

Hokkaido: ตะลุยแดนหิมะ ท้าความหนาวที่ Kita-Tokachi

ออกเดินทางท้าหนาวที่เกาะฮอกไกโดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้หนาวพิเศษกว่าครั้งไหน เพราะอากาศที่รออยู่ติดลบหนักถึง -20 องศา งานนี้เลยต้องเตรียมตัวให้พร้อม ออกเดินทางจาก กรุงเทพสู่นาริตะ แวะเปลี่ยนเครื่องมาสนามบินนิวชิโตเซะ และมุ่งหน้าตรงดิ่งไปที่กิ่งจังหวัด โทคาจิ (Tokachi) เป้าหมายของทริปนี้กันเลย โดยครั้งนี้จะใช้เวลากันทั้งหมด 4 วัน 3 คืน เจาะลึกเที่ยว 4 เมืองทางตอนเหนือ หรือ Kita-Tokachi กันครับ…

Read More