Browsing: Tokyo Banana Panda

Tokyo Banana Panda โตเกียวบานาน่าลายหมีแพนด้า เริ่มขายแล้ว!!

โตเกียวบานาน่า ของฝากอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ TOKYO BANANA PANDA เริ่มจำหน่ายก่อนใครที่สถานี Ueno ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2017!! เนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สวนสัตว์อุเอโนะ ทารกแพนด้า “ชานชาน” จึงได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ TOKYO BANANA PANDA ที่มาในรส โยเกิร์ตกล้วย ตัวขนมจะมีทั้งหมด 3 ลายคละกันไปในแต่ละกล่อง โดยจะเริ่มวางขายที่สถานี Ueno…

Read More