Browsing: Top Deck Tour

Top Deck Tour จุดชมวิวสูงสุดโฉมใหม่ของ Tokyo Tower!!

TOP DECK TOUR จุดชมวิวที่ความสูง 250 เมตรบน โตเกียวทาวเวอร์ ปรับโฉมใหม่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว!! จุดชมวิวพิเศษที่ความสูง 250 ม. ซึ่งได้ปิดปรับปรุงใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2018 ในชื่อใหม่ว่า “Top Deck” ทัวร์ชั้นเลิศที่จะให้คุณได้สัมผัสกับ “Top…

Read More