Browsing: Yokohama Hakkeijima Sea Paradise

Yokohama Hakkeijima Sea Paradise พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

โยโกฮาม่า ฮักเคจิมะ ซีพาราไดซ์ (Yokohama Hakkeijima Sea Paradise) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมใน “ย่านโยโกฮาม่า” ที่มีผู้คนจากทั่วโลกมาเยือน ภายในเกาะที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 เฮกตาร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตคานาซาว่า ในเมืองโยโกฮาม่าแห่งนี้ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางทะเลแบบครบวงจรแห่งเดียวในเขตโตเกียวและปริมณฑลที่ “นำเกาะทั้งเกาะมาใช้เป็นประโยชน์” โดยได้นำคุณสมบัติพิเศษของ “ทะเล เกาะ สิ่งมีชีวิต” มาใช้ ซึ่งภายในเกาะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ…

Read More